České operní gala se Severočeskou filharmonií

Městské divadlo Děčín, 19:00

https://vstupenkadecin.cz/cs/program/19998-ceske-operni-gala-d1